Teknik Posisi Dalam Memegang Mallet

    Dalam permainan marimba yang sering dijumpai menggunakan dua atau empat mallet, walaupun masih juga tedapat teknik lain yang menggunakan enam sampai delapan mallet.